Klubbens udvalg

Den samlede bestyrelse kontaktes på bestyrelse@cykelmotionbiersted.dk.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer findes under menupunktet BESTYRELSE. 
 
Trænings- og løbsudvalget

Dette udvalg står for at tilrettelægge træningerne og udvælge de løb, som klubben samlet vil deltage i.
Udvalgets formand har plads i bestyrelsen. Udvalget består pt. af Peter Grøn og Lasse Mariager.
Under dette udvalg hører MTB-udvalget.
 
Aktivitetsudvalget 

Dette udvalg står for den sociale del af CMB. Der afholdes forskellige arrangementer i løbet af sæsonen, som planlægges og styres af aktivitetsudvalget. Udvalgets formand har plads i bestyrelsen.

Udvalget består pt. af Charlotte Brandt.

Tøjudvalget

Dette udvalg står for bestilling og uddeling af tøj til klubbens medlemmer.

Udvalget består pt. af Bjarne Gjerlev.