Træning

I Cykel Motion Biersted cykler vi året rundt. Alle ture på landevej starter og slutter ved Biersted Aktivitetscenter.

Træningen ledes og tilrettelægges af vores holdkaptajner, og ruterne er fastlagt på forhånd, så du altid kan se, hvor turen går hen, inden du møder til træning.

Inden dagens træning stiller vi op holdvis på P-pladsen, hvor dagens rute bliver gennemgået. Derefter tager holdkaptajnerne over på de enkelte hold.

Holdkaptajnerne er velforberedte og forsøger at lave en varieret træning, hvor der indgår både korte og lange ture samt forskellige former interval- og bakketræning samt ikke mindst indøver de forskellige køreformer, så alle er klædt på til at køre i flok.

Derudover skal alle lære at bruge de ”forskellige” advarselssignaler” for f.eks. huller i vejen, stop osv.

Søndagsturene er som regel noget længere end turene om onsdagen.

Træningen starter altid med opvarmning, inden vi kommer i fulde omdrejninger. Der samles op, hver gang løbet gives fri, hvilket betyder, at når distancen er nået, stopper de forreste op og venter på de bagerste. Ingen overlades til sig selv uden forudgående aftale.
 

Holdkaptajner

Vi har i klubben en flok dygtige holdkaptajner. Flere har været på kursus i kaptajnsrollen, og kaptajnerne leder slagets gang til den enkelte træning.

Holdkaptajnens rolle er at lede træningen og sørge for, at alle efterlever de foreskrevne regler med hensyn til hastighed, sikkerhed osv.

Man har pligt til at følge holdkaptajnens anvisninger, når man deltager i holdtræningen.
 

Sommersæson

Onsdage kl. 18.00 til ca. kl. 21.00 afhængig af årstiden.

Søndage kl. 9.30 til ca. kl. 12.00. 

I løbet af sæsonen vil turene løbende blive lagt op på vor facebookside og under årets træninger.
 

Vintersæson

Landevejscykling

I vintersæsonen køres der på landevej hver lørdag kl. 10.00 fra Biersted Aktivitetscenter. De fremmødte aftaler selv evt. opdeling af hold og længe af tur (alt efter vind og vejr!).
 

MTB

Klubben har ingen officiel MTB-træning, men vi mødes som regel søndage kl. 10.00 ved Bratbjerg-søerne eller i Slettestrand. Der er oprettet en gruppe på Messenger, hvor det meddeles, hvor og hvornår vi kører. Hvis du vil med i Messengergruppen så kontakt Simon Holt.
Der køres kun på de officielle stier.   

Også i Hammer Bakker er der mulighed for at træne sammen med andre. Træningen arrangeres af Aalborg Cykelring Motion. Mødested på "Vejen gennem bakkerne" ca. 1 km inde i skoven fra Vodskov Kirke 
Se nærmere på www.aacrm.dk under MTB.
Alle er velkommen til at møde op og køre med, uanset klubtilhørsforhold. 

Spinning 

På forskellige hold i Aabybro, Vadum, Jetsmark, Gjøl m.fl. 

 Vedrørende MTB og spinning, kontakt bestyrelsen for nærmere info.