Cykel Motion Biersteds overskrift for det overordnede regelsæt for god cykeladfærd er:

 

”Jeg kører ordentligt”

Med dette regelsæt vil Cykel Motion Biersted signalere og slå fast overfor  klubbens medlemmer, sponsorer, andre klubber og øvrige omgivelser, at alle medlemmer i klubben har samme overordnede regelsæt.

Cykel Motion Biersted ønsker, at alle klubbens medlemmer får så gode cykeloplevelser som muligt. Det skal ske, gennem den måde, vi opfører os på, når vi cykler. Vi skal tage ansvar for vores egen adfærd, og vi skal tage medansvar for andre medlemmers adfærd.

Vi cykler med respekt for:

 • Den trafik vi færdes i
 • Alle andre trafikanter.
 • Naturen vi kører i.
 • Medlemmernes individuelle ønsker og formåen.
  -og vi overholder færdselsloven.

   

  Sikkerhed

  Sikkerhed skal være i fokus ved hver træning og vi skal for enhver pris undgå uheld. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere kender og accepterer nedenstående regler og at de overholdes – hver gang vi cykler!

  Det overordnede ansvar for sikkerheden ligger hos holdkaptajnen, men alle ryttere har et stort individuelt ansvar for at turene foregår sikkert og trygt. Vi skal køre sikkert og disciplineret og alle aftaler skal altid holdes.

  DERFOR:

 • Vi kører altid med cykelhjelm (Ingen cykelhjelm = Ingen cykeltur).
 • Vi viser hensyn over for alle trafikanter.
 • Vi signalerer positivt til andre trafikanter, at vi har set dem, og at vi tager hensyn til dem.
 • Vi kører efter forholdene og tilpasser vores hastighed.
 • Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude. F.eks. ved huller i vejen, holdende- eller modkørende biler.
 • Vi signalerer i god tid ved vejkryds og samler holdet både inden og efter krydset.
 • Vi holder ordentlig afstand til hinanden
 • Sørger for at undgå pludselige opbremsninger, baneskift og andet, der skabe uro og medføre uheld.
 • Vi drikker og spiser, når vi ligger bagest i gruppen - så vidt muligt.
 • Vi respekterer kaptajnens kommandoer.
 • Vi overholder færdselsloven - også kørsel på cykelstier.     
 •  

  Etik

  I Cykel Motion Biersted er vi så heldige, at vi har en dejlig natur lige uden for døren. Den natur vil vi værne om.

  Vi har sponsorerne, der støtter vores klub, som vi repræsenterer, når vi cykler i vores klubtøj. Dårlig cykeladfærd må på intet tidspunkt kunne forbindes med Cykel Motion Biersted og klubbens sponsorer.

  DERFOR:

 • Vi undlader at provokere andre - vi hilser altid positivt og pænt på andre trafikanter.
 • Vi holder naturen ren. Vi efterlader IKKE affald af nogen art i naturen.
 • Vi samler holdet ved hver bakke.
 • Vi hjælper hinanden og venter på hinanden ved uheld og defekt.
 • Vi efterlader ingen alene på ruten. Alle skal hjem i god behold.
 • Vi anvender ikke forbudte stoffer.
 • Vi indtager ikke alkohol i forbindelse med vores cykling.