Bestyrelsesformand
Mikkel Fredensvang
Præsentation

Formand for bestyrelsen

Tovholder på kontakt til klubben på mails osv som skal fordeles ud til rette vedkommende.

Tilmelding af klubmedlemmer til kaptajnskursus.

Ansvar for at foreningen drives i henhold til vedtægter.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder med tilhørende dagsorden.

Kontakt til naboklubber omkring samarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Kontakt til Domea/kommunen i forhold klubbens lokaler. Tovholder på modtagelse af nye medlemmer.

Ansvarlig for overholdelse af sikkerheden i klubben og for gennemførelse af sikkerhedsøvelser på holdene.

Ansvarlig for klublokale. Kontakt til DCU Udarbejde formandens beretning til generalforsamling.

Ansvarlig for afholdelse af generalforsamling

Holde sig opdateret på cykelløb som der skal deltages i hen over sommeren.

Tlf. 29861692 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Simon Holt
Præsentation
Kasserer i bestyrelsen

Holde styr på regnskaberne

Administration af hjemmesidens økonomidel

Forberede regnskaber til bestyrelsesmøder og generalforsamling

Ansvarlig for medlemmer i forhold til tilmelding på hold på hjemmesiden

Kontakt til bank 

Tlf. 51802021 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Gjerlev
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Charlotte Brandt
Præsentation

Arrangere sociale arrangementer og afvikle disse herunder afslutningsfest og sæsonstart.

Tovholder på evt planlægning af udlandstur f.eks. Harzen tur.

Sørge for der altid er øl/vand/kaffe og div. til møder.

Se hele beskrivelsen
Jens Borrisholt
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Lasse Mariager
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Peter Grøn
Præsentation
Trænings- og løbsudvalget

Kaptajnsmøder og evalueringsmøder.

Tovholder på at div løb kommer på hjemmesiden.

Ansvarlig for tilmelding til de forskellige løb som klubben er involveret i.

Ansvarlig for at nye medlemmer får introduktion til køreregler og sørge for at de er klædt på til at køre på hold og vurdere indplacering på hvilket hold de skal køre.

Holde sig opdateret på cykelløb som der skal deltages i hen over sommeren.

Se hele beskrivelsen