Bestyrelsesformand
Michael Grøn
Præsentation

Formand for bestyrelsen

Tovholder på kontakt til klubben på mails osv som skal fordeles ud til rette vedkommende.

Tilmelding af klubmedlemmer til kaptajnskursus.

Ansvar for at foreningen drives i henhold til vedtægter.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder med tilhørende dagsorden.

Kontakt til naboklubber omkring samarbejde. Kontakt til offentlige myndigheder. Kontakt til Domea/kommunen i forhold klubbens lokaler. Tovholder på modtagelse af nye medlemmer.

Ansvarlig for overholdelse af sikkerheden i klubben og for gennemførelse af sikkerhedsøvelser på holdene.

Ansvarlig for klublokale. Kontakt til DCU Udarbejde formandens beretning til generalforsamling.

Ansvarlig for afholdelse af generalforsamling

Tlf.: 22 24 26 28   Mail: micgroen@gmail.com
 
 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Lone Holst
Præsentation

Næstformand i bestyrelsen og IT ansvarlig.

Ansvarlig for hjemmesiden er opdateret og fungere optimalt, samt kontakt til Klubmodul.

Ansvarlig for kontakt til medlemmer der har spørgsmål til hjemmeside eller funktioner på hjemmesiden.

Yde support til bestyrelsen ifht hjemmesiden

Holde styr på referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Sørge for at referater tilgængelige på hjemmesiden.

Kontakt til lokaleansvarlig når klubben skal bruge den store sal.

Tovholder på DGI samarbejdet.

Kontakt til Aabyposten i forbindelse med arrangementer der skal pressedækkes.

Tlf. 2529 5034
lone@cykelmotionbiersted.dk 
Se hele beskrivelsen
Sekretær
Lone Holst
Præsentation

Næstformand i bestyrelsen og IT ansvarlig.

Ansvarlig for hjemmesiden er opdateret og fungere optimalt, samt kontakt til Klubmodul.

Ansvarlig for kontakt til medlemmer der har spørgsmål til hjemmeside eller funktioner på hjemmesiden.

Yde support til bestyrelsen ifht hjemmesiden

Holde styr på referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Sørge for at referater tilgængelige på hjemmesiden.

Kontakt til lokaleansvarlig når klubben skal bruge den store sal.

Tovholder på DGI samarbejdet.

Kontakt til Aabyposten i forbindelse med arrangementer der skal pressedækkes.

Tlf. 2529 5034
lone@cykelmotionbiersted.dk 
Se hele beskrivelsen
Ole Larsen
Præsentation
Sekretær i bestyrelsen

Holde styr på referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Sørge for at referater tilgængelige på hjemmesiden.

Kontakt til lokaleansvarlig når klubben skal bruge den store sal.

Tovholder på DGI samarbejdet.

Kontakt til Aabyposten i forbindelse med arrangementer der skal pressedækkes.

Tøjansvarlig - bestilling af tøj, efterbestillinger, reklamationer og genbestilling, samt udleveringen af tøj til medlemmer. 
 
Tlf. 2640 1655
ole@cykelmotionbiersted.dk 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Simon Holt
Præsentation
Kasserer i bestyrelsen

Holde styr på regnskaberne

Administration af hjemmesidens økonomidel

Forberede regnskaber til bestyrelsesmøder og generalforsamling

Ansvarlig for medlemmer i forhold til tilmelding på hold på hjemmesiden

Kontakt til bank 

Tlf. 51802021 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Charlotte Brandt
Præsentation

Arrangere sociale arrangementer og afvikle disse herunder afslutningsfest og sæsonstart.

Tovholder på evt planlægning af udlandstur f.eks. Harzen tur.

Sørge for der altid er øl/vand/kaffe og div. til møder.

Se hele beskrivelsen
Mikkel Fredensvang
Præsentation
Formand for Trænings- og løbsudvalget

Kaptajnsmøder og evalueringsmøder.

Tovholder på at div løb kommer på hjemmesiden.

Ansvarlig for tilmelding til de forskellige løb som klubben er involveret i.

Ansvarlig for at nye medlemmer får introduktion til køreregler og sørge for at de er klædt på til at køre på hold og vurdere indplacering på hvilket hold de skal køre.

Holde sig opdateret på cykelløb som der skal deltages i hen over sommeren.

Tlf. 29861692 
Se hele beskrivelsen
Peter Grøn
Præsentation
Trænings- og løbsudvalget

Kaptajnsmøder og evalueringsmøder.

Tovholder på at div løb kommer på hjemmesiden.

Ansvarlig for tilmelding til de forskellige løb som klubben er involveret i.

Ansvarlig for at nye medlemmer får introduktion til køreregler og sørge for at de er klædt på til at køre på hold og vurdere indplacering på hvilket hold de skal køre.

Holde sig opdateret på cykelløb som der skal deltages i hen over sommeren.

Se hele beskrivelsen