Klubbens udvalg

Den samlede bestyrelse kontaktes på bestyrelse@cykelmotionbiersted.dk.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer findes under menupunktet BESTYRELSE. 
 
Trænings- og løbsudvalget

Dette udvalg står for at tilrettelægge træningerne og udvælge de løb, som klubben samlet vil deltage i.
Udvalgets formand har plads i bestyrelsen. Udvalget består pt. af Mikkel Fredensvang,
Under dette udvalg hører MTB-udvalget.
 
Aktivitetsudvalget 

Dette udvalg står for den sociale del af CMB. Der afholdes forskellige arrangementer i løbet af sæsonen, som planlægges og styres af aktivitetsudvalget. Udvalgets formand har plads i bestyrelsen.

Udvalget består pt. af Charlotte Brandt og Bo Tidemann. 

 
Webmaster-udvalget

Dette udvalg kontaktes på mail, hvis man gerne vil have NYHEDER, ARRANGEMENTER, CYKELLØB o.l. med på hjemmesiden. Ligeledes skal billeder og tekst til GALLERIET også sendes til udvalget.
Udvalget står også for uddannelsen i brugen af Klubmodul.

Udvalget består pt. af Lone Holst, Peter Sone og Michael Grøn. 

Webmaster kontaktes på web@cykelmotionbiersted.dk