Køreregler ved klubtræning

Hold A

Dem, der bare vil cykle "derudad". Man holder naturligvis sammen i feltet og vurderer, hvem der er med.
Ligeledes sørger man for at hjælpe hinanden ved eventuelle defekter og lignende.

Tur-længde onsdage: I starten 35-50 km, senere op til 60-65 km.
Tur-længde søndage: 60-75 km. De søndage, hvor der køres "lang tur", bliver turen 80-140 km.

Et A+-hold uden maximum gennemsnitshastighed
Et A1-hold uden maximum gennemsnitshastighed
Et A2-hold med
maximum gennemsnit på ca. 33 km/t
 

Hold B

De ret erfarne cyklister, som ikke behøver nogen instruktion. Rigtig mange af klubbens medlemmer vil køre på dette hold, hvilket dog kræver, at man er i rimelig træningstilstand, selvom hastigheden holder sig på et rimeligt niveau. 
 
Tur-længde onsdage: I starten 35-50 km, senere op til 60-65 km.
Tur-længde søndage: 60-75 km. De søndage, hvor der køres "lang tur", bliver turen 80-140 km.
 
Et B1-hold med maximum gennemsnitshastighed på ca. 31 km/t
Et B2-hold med maximum gennemsnitshastighed på ca. 29 km/t
Et B3-hold med maximum gennemsnitshastighed på ca. 26 km/t 


Hold C - "Gruppetto"

 
Denne gruppe består fortrinsvis af de cyklister, der ikke vil "ræse" af sted, men bare vil cykle en tur i godt selskab. 
Gennemsnitsfarten i denne gruppe vil typisk ligge mellem 23 og maximum 26 km/t. Et "bager-stop" undervejs kan forekomme.

Tur-længde onsdage: I starten ca. 25-35 km, senere op til 50 km
Tur-længde søndage: 40-60 km. De søndage, hvor der køres "lang tur", kan turen blive på 65-110 km
 

Hold "Nyt medlem"

Dette hold er for helt nye cyklister, der ikke før har kørt i en klub. Det vigtigste på dette hold er, at kaptajnerne instruerer medlemmerne i forskellige køreteknikker, såsom rulleskift, vifte-, bakke- og feltkørsel, gearinger m.v. Gennemsnitsfarten på dette hold er ikke vigtigt, men man skal kunne køre 30 km med en "rimelig" fart for at kunne begynde på holdet. Efter endt "uddannelse" vil man blive overført til et andet hold. Typisk B3 eller Gruppetto´en.


Generelt for alle hold

Såfremt holdet består af 16-18 ryttere eller flere kan holdet deles i 2 grupper. Hvis der kun er ét hold, køres der på henholdsvis A2's og B2's betingelser. 

Kaptajnerne skal altid møde velforberedt op og være til stede i klubben senest 10 min før start, så der er tid til at give en kort information om ruten, hvor det evt. er tilladt at "jagte" et byskilt, løbet givet frit osv.
HUSK: Efter afslutningen på en jagt eller bakkespurt er der altid opsamling, hvilket betyder, at de forreste enten stopper, eller vender om og kører ned til de bagerste. 

Træningen skal altid starte med en opvarmning, dvs. man "lunter" de første 10-12 min., inden man kommer op på "fulde omdrejninger". 
Det er kaptajnens opgave at sørge for, at alle på holdet overholder alle de foreskrevne regler med hensyn til hastighed m.v. Hvis der er personer, som ikke vil rette sig efter dette, men bliver ved med at "optrappe" tempoet, skal disse have besked på, at de bliver nødt til at forlade feltet og fortsætte alene. 

Med venlig hilsen
 

Bestyrelsen